đóng ghế gỗ (danh từ chỉ một ngành nghề ) chế tác ra chiếc ghế từ gỗ 

đây là một nghề có từ xa xưa từ lúc còn thủ công nay đã có máy móc công nghiệp hỗ trợ 

danh từ đóng ghế gỗ là danh từ chung cho tất cả những người làm thợ mộc